علی گنجی زاده

ali ganj zadeh

علی گنجی زاده

ali ganj zadeh

مشخصات بلاگ
علی گنجی زاده

Ali Ganji Zadeh
علی گنجی زاده

علی گنجی زاده
پل طبیعت تهران مرداد 96
گنبد مینا تهران مرداد 1396
گنبد مینا مرداد 1396- علی گنجی زاده و سید جلال میری
پل طبیعت مرداد 1396 - علی گنجی زاده
باغات جابان از توابع دماوند تهران مرداد 1396 - علی گنجی زاده

دانشگاه ازاد ملایر 1 تیر 96 - علی گنجی زاده و علی فراهانی علوی
بازار تهران - پانزده خرداد - اذر 95 - علی گنجی زاده وحامد گنجی زاده و سید میلاد میری
موزه دفاع مقدس تهران -همت- آذر 95 علی گنچجی زاده و حامد گنجی زاده